Barion Pixel

Játékszabályzat

Az OIL! töltőállomásokon zajló BERGNER promóciós játék hivatalos játékszabályzata

 

 1. A Játék és promóció szervezője, lebonyolítója és a promóciós termékeket biztosító személyek

MABANAFT HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU-1016 Budapest, Mészáros u. 58/B., a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-699184; adószám: 12700226-2-44; a továbbiakban: „Szervező”) az OIL! Töltőállomásokon (továbbiakban: “Töltőállomás” vagy “Töltőállomások“) az ott vásárlók részére játékot, illetve promóciót (a továbbiakban együttesen: „Játék”) kíván lefolytatni, amelynek lebonyolításával a MAHAGONY E.S.C. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 47., a céget nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-187229; adószám: 13739847-2-13; a továbbiakban: a továbbiakban: „Lebonyolító”) bízta meg, aki a Játék teljes körű lebonyolítását vállalta. A Játékhoz a promóciós termékeket a

I Tradeing Solutions Kft

Székhely: 8096 Sukoro, Névtelen utca 1246/4

Adószám: 14924857207

Cégjegyzékszám: 07 09 017236

Képviseli: Zajácz Viktor

 1. A Játék időtartama

A Játék pecsétgyűjtő szakasza 2023. április 19. délelőtt 10 órától – 2023. augusztus 20. 23.59 óráig, illetve a készlet erejéig tart a Játékban résztvevő Töltőállomásokon.

A Játék pecsét beváltó szakasza 2023. április 19. délelőtt 10 órától a készlet erejéig, de legfeljebb 2023. augusztus 27. 23.59 óráig tart a Játékban résztvevő Töltőállomásokon.

A Játék promóció szakasza 2023. április 19-től az árukészlet erejéig,

de legkésőbb 2023. augusztus 27-ig tart a Játékban résztvevő Töltőállomásokon. Online regisztráció lehetőség: 2023. augusztus 27. 23.59 óráig.

Sorsolás: 2023. augusztus 30., 15.00 óra

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartamát megváltoztassa, meghosszabbítsa.

A Játékban résztvevő Töltőállomások listája jelen Játékszabályzat 1. számú mellékletét képezi, illetve megtalálható a www.oil-benzinkutak.hu weboldalon.

 1. A Játékban résztvevők köre

A Játékban részt vehet bármely 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”). A Játékból ki van zárva a Szervező, a Lebonyolító, a I Tradeing Solutions Kft. és ezek munkavállalói, a résztvevő Töltőállomások tulajdonosai, üzemeltetői és azok munkavállalói és mindezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. A Játék menete
 • Promóciós Termékek

A Játék 2. pontban meghatározottak szerinti időtartama alatt a Játékos a Töltőállomásokon, a Töltőállomásokat üzemeltető gazdasági társaságoktól (a továbbiakban az üzemeltetőkre is „Töltőállomás/ok” név alatt történik hivatkozás) a jelen Játékszabályzat 2. számú melléklete szerinti termékekhez, mint promóciós termékekhez (továbbiakban: „Promóciós Termék(ek)”), 3. számú szerinti nyereményekhez (a továbbiakban: „Nyeremény Termékek”) juthat.

 

A Promóciós Termékekhez jutás az alábbiak szerint alakul:

Az árukészlet erejéig, de legfeljebb 2023. augusztus 20-ig a Játékos megvásárolhatja a Töltőállomásokon a Promóciós Termékeket a jelen Játékszabályzat feltételei szerint. A jelen Játékszabályzat 2. számú melléklete rögzíti, hogy a Játékos mely Promóciós Termékeket vásárolhatja meg, termék függvényében 5 vagy 10 darab pecsét beváltása mellett. Szintén tartalmazza a jelen Játékszabályzat 2. számú melléklete valamennyi Promóciós Termék kedvezményes vételárát, melyet a Játékos a 10 darab, illetve 5 darab pecsét beváltása mellett fizetni köteles. A Promóciós Termékek kizárólag a 2. számú mellékletben az adott termékre meghatározott számú pecsét beváltása és kedvezményes vételár megfizetése ellenében vásárolható meg a Töltőállomásokon.

A Promóciós Termékek pecsétek nélkül is megvásárolhatók a készlet erejéig a 2. számú mellékletben meghatározott teljes fogyasztói ár megfizetése mellett.

A Játékos által kapott pecsétek, illetve Promóciós Termékek készpénzre vagy más termékre történő átváltása nem megengedett. Készpénz visszafizetése akkor sem lehetséges, ha a gyűjtőfüzetben összegyűjtött pecsét több mint a Promóciós Termék kiváltásához szükséges mennyiség. Ilyen esetben a Játékos a fennmaradó pecsét mennyiséget elveszíti. A fennmaradó pecséteket a beváltandó gyűjtőfüzetből leválasztani, kivágni, új gyűjtőfüzetbe beragasztani nem megengedett.

A Játékos a Promóciós Termékek kapcsán a Töltőállomásokkal, a Szervezővel szemben olyan mértékben érvényesíthető jótállási igény, amilyen mértékben ezen termékek kapcsán a I Tradeing Solutions Kft. jótállást vállal a Töltőállomásokkal, a Szervezővel szemben. A jótállási igények a jelen szabályzat 7. pontjában foglaltak szerint érvényesíthetők.

A Töltőállomások a Promóciós Termékek tekintetében termékkár miatt kárfelelősséget nem vállalnak, a Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Promóciós Termékek gyártójával, illetve azok forgalmazójával szemben érvényesíthet. A Lebonyolító a Promóciós Termékek gyártóját, illetve azon forgalmazót, amelytől azok beszerzésre kerültek a Játékos ez irányú, írásbeli kérésének kézhezvételétől számított 30 napon belül megnevezi.

Figyelemmel arra, hogy a Promóciós Termékek csak a készlet erejéig érhetőek el a készlethiányból, illetve készletlefogyásból eredő károkért, igényekért Szervező, a Lebonyolító, illetve a Töltőállomások semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartoznak. A Játékos által kiválasztott Promóciós Termék a későbbiekben másik Promóciós Termékre nem cserélhető ki, nem váltható vissza.

A Játék időtartamának lejártát követően (illetve a készlet elfogyását követően) Játékos a Promóciós Terméket a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 • A pecsétgyűjtő Játék mechanizmusa

A Játék pecsét-gyűjtő szakasza folyamán (2023. április 19 – 2023. augusztus 20. 23:59 óráig, illetve a készlet erejéig) a Töltőállomásokon a mindenkori kiskereskedelmi piaci áron (hatósági ár hiányában irányadó ár) tankolók, illetve a shop termékeket, szolgáltatásokat vásárlók vehetnek részt. Minden elköltött (nyugtán szereplő) bruttó 2000 Ft vásárlás után 1 db OIL! pecsétet adunk (pl.: 4.000,- Ft estén 2 pecsét, bruttó 6000 Ft esetén 3 pecsét stb.) Készpénzes vásárlás esetén a kerekítés szabályai érvényesülnek, bankkártyás fizetésnél azonban a pontos fizetett összeg alapján történik a pecsétek kiadása. A pecsétre váltott összegen felüli érték után (pl. 2.200,- Ft értékű vásárlás esetén a fennmaradó 200,- Ft) pecsét nem jár, a fennmaradó összeg újabb vásárlás alkalmával az elköltött és pecsétre váltható összeget nem növeli. Az egy tankolás alkalmával maximálisan megszerezhető pecsétek száma 10 db.

A pecsétek kizárólag a vásárlással egyidejűleg adhatóak ki a megvásárolt üzemanyag után a nyugtán szereplő összeg alapján. Több nyugta, illetve több járműbe történő tankolás nem vonható össze.

A Promócióban kizárólag a Szervező megbízásából, a Lebonyolító által elkészítettet sértetlen állapotú, eredeti, pecsétekkel, lehet részt venni. A pecsétek a fizetés alkalmával kerülnek átadásra a Játékos részére. A Lebonyolítónak, illetve a Töltőállomásnak a pénztártól történő távozást követően nem áll módjában pecsétet kiadni, még a vásárlást igazoló blokk ellenében sem.

Az automata pénztáraknál tankoló ügyfelek úgy kaphatják meg a pecséteket, ha a nyugtát a tankolást követően egy héten belül az adott töltőállomáson bemutatják, a Töltőállomás pedig a nyugtát a beváltást igazoló jelzéssel látja el.

 • A pecsétek beváltása

A pontbeváltásra: 2023. április 19.  délelőtt 10 órától az árukészlet erejéig, de legkésőbb 2023. augusztus 27. 23:59 óráig van lehetőség.

Az üzemanyag vásárlás ellenértéke alapján kapott pecséteket gyűjtőfüzetben kell gyűjteni, amelyek ingyenesen hozzáférhetőek a Játékban résztvevő Töltőállomásokon. A pecséteket a gyűjtőfüzet megfelelő helyére kell pecsételni. Amennyiben a gyűjtőfüzet betelik, új gyűjtőfüzet használata válik szükségessé. A pecséteket a Szervező és Lebonyolító csak az eredeti gyűjtőfüzetbe pecsételve fogadja el. A gyűjtőfüzet Magyarország területén a Játékban résztvevő Töltőállomások bármelyikén beváltható a Promóciós Termékekre a jelen Játékszabályzat szerint.

A Promóciós Termékek a Játékos által úgy szerezhetőek meg, hogy összegyűjt -termék függvényében – 5 vagy 10 darab pecsétet a pecsétgyűjtő füzetben, és az általa választott Promóciós Termékért a Töltőállomásnak megfizeti a jelen Játékszabályzat 2. számú melléklete szerinti kedvezményes vételárat. A pecsétek beváltásakor a Játékosnak a kitöltött gyűjtőfüzetet át kell adnia a Töltőállomás dolgozójának, aki a gyűjtőfüzetet lepecsételi, majd visszaadja a Játékos részére. A beváltási határidőt követően átadott gyűjtőfüzeteket a Lebonyolítónak nem áll módjában elfogadni.

Az egy gyűjtőfüzetben összegyűjtött pecsétek egyszerre több Promóciós Termékre is beválthatóak, amennyiben a kívánt Promóciós Termékeknek és beváltási feltételeknek megfelelő számú pecsét került bepecsételésre a gyűjtőfüzetbe. Mivel a pecsétek beváltása aként történik, hogy a gyűjtőfüzet az adott Töltőállomáson bevonásra kerül, így arra nincs lehetőség, hogy több alkalommal ugyanazon gyűjtőfüzet alapján kerüljön több Promóciós Termék megvásárlásra. Több, különböző gyűjtőfüzetben gyűjtött pecsétek nem összevonhatóak. A Promóciós Termékek egyfelől a Töltőállomás azon készletéből választhatóak, amelyek a beváltás pillanatában az adott Töltőállomáson éppen rendelkezésre állnak. Másfelől amennyiben a Promóciós Termékekből nem található kellő mennyiség az adott Töltőállomáson, úgy az minden héten utánrendelhető (a készlet erejéig). Amennyiben a Játékos az adott Töltőállomáson a megvásárolni kívánt Promóciós Terméket megrendeli, az adott Promóciós Termék szállítási díj megfizetése nélkül 7 (hét) napon belül személyesen átvehető azon a Töltőállomáson, melyen a rendelést a Játékos leadta.

A promócióban részt vevő termékek megvásárolhatók online is, a Lebonyolító Mahagony E.S.C. által tulajdonolt és üzemeltetett www.oil.shop.hu oldalon. 10 db / 5 db pecsét összegyűjtése után kérje el az ezután járó kuponkódot az Önhöz legközelebb lévő töltőállomáson, és a kuponkód segítségével érvényesítheti a százalékos kedvezményt a www.oil.shop.hu weboldalon. A megrendelt terméket lehetősége van – plusz szállítási díj: bruttó 1290 Ft ellenében – házhoz kérni, vagy ingyenes szállítási díj mellett azt a kiválasztott töltőállomáson átvenni.

A Töltőállomás dolgozója jogosult a pecsétek eredetiségét ellenőrizni, és a sérült, illetve az érvénytelennek vagy nem eredetinek minősített pecséteket indokolás nélkül visszatartani. A gyűjtőfüzet nem használható fel annak elvesztése, megrongálódása, elázása vagy a pecsétek számának és eredetiségének megállapítását akadályozó bármilyen elváltozása esetén, amely esetben a Játékos semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben. A Szervezőnek az elveszett, ellopott, megsérült, használhatatlanná vált gyűjtőfüzetet, pecsétet nem áll módjában pótolni és a Szervező ezzel összefüggésben felelősségét kizárja.

 • Nyereményjáték

Amennyiben a Játékos összegyűjt legalább 10 darab pecsétet a pontgyűjtő füzetben, a 10 db Töltőállomáson érvényesített pecsétért cserébe kaparós kuponkártyát kap, amelynek a lekaparható szürke felülete alatt található kóddal regisztrálhat a www.oil-benzinkutak.hu weboldalon az ott feltüntetett adatok megadásával.

A regisztráció során az alábbi adatokat kell megadni / lépéseket megtenni:

 • a kuponkártya lekaparható szürke felülete alatt található kuponkód
 • a töltőállomás neve – ahol a kuponkártyát kapta
 • e-mail cím
 • Játékszabályzat elfogadása
 • adatkezelési nyilatkozat elfogadása

A regisztráció feltétele, hogy a Játékos azt megelőzően a – minimum 10 pecsétet tartalmazó – pontgyűjtő füzetet a Töltőállomáson bemutassa, azt lepecsételtesse. A regisztráló Játékosok ezt követően nyereményjátékon vehetnek részt, melynek keretében a Nyeremény Termékek az alábbiakban bemutatott módon kisorsolásra kerülnek. A bemutatott és lepecsételt pecsétek Promóciós Termékek vásárlására felhasználhatók.

 A Lebonyolító Mahagony E.S.C., Kft által tulajdonolt és üzemeltetetett weboldalon – www.oil.shop.hu történő vásárlás esetén, a vásárló automatikusan részt vesz az OIL! nyereményjáték sorsolásán. A Szervező személyes adatokat nem gyűjt, nem kezel, az Online vásárlás esetén sem, kizárólag az alábbi információk kerülnek továbbításra a sorsolásra vonatkozóan: a kuponkártya lekaparható szürke felülete alatt található kuponkód, a töltőállomás neve – ahol a kuponkártyát kapta valamint a játékszabályzat elfogadása.

A sorsolásra a Dr. Varga Krisztina Közjegyzői Irodában kerül sor; 1027 Budapest, Csalogány u. 21. I/3.  2023. augusztus 30-án, 15:00 órakor. A sorsolást a Lebonyolító bonyolítja le, zárt informatikai rendszerben, véletlen szám generálásával. Minden Nyeremény Termék esetében arra az esetre, ha a nyertes kuponkóddal rendelkező Játékos (a továbbiakban: „Nyertes”) a nyereményét nem venné át, vagy valamely kizáró feltétel miatt arra nem lenne jogosult, a Lebonyolító kisorsolja azt a kuponkódot, aki ez esetben a nyereményre jogosulttá válik. Arra az esetre, ha a nyereményre ezen másodikként kisorsolt kuponkód birtokosa nem jelentkezik, a Lebonyolító kisorsol egy harmadik kuponkódot is (a második és harmadik kisorsolt kuponkóddal rendelkező Játékosa továbbiakban: „Tartalék Nyertes/ek”).

 

A Lebonyolító a jelen nyereményjáték során a 3. számú mellékletben meghatározott Nyeremény Termékeket sorsolja ki az alábbiakban meghatározott időpontban:

 1. Ételtároló készlet (370 ml, 640 ml és 1040 ml- es kiszerelésben Értéke: 8670 FT
 2. Ételtároló készlet (370 ml, 640 ml és 1040 ml- es kiszerelésben Értéke: 8670 FT
 3. Ételtároló készlet (370 ml, 640 ml és 1040 ml- es kiszerelésben Értéke: 8670 FT
 4. Ételtároló készlet (370 ml, 640 ml és 1040 ml- es kiszerelésben Értéke: 8670 FT
 5. Bergner Black Blade 6 darabos kés ajándékcsomag, melynek tartalma:
 • HÁMOZÓ KÉS 75CM SS BLACK BLADE BG
 • SZELETELŐ KÉS 12.5CM SS BLACK BLADE BG
 • KENYÉRVÁGÓ KÉS 20CM SS BLACK BLADE BG
 • KONYHAKÉS 20CM SS BLACK BLADE BG
 • SANTOKU KÉS 17.5CM SS BLACK BLADE BG
 • SÉF KÉS 20CM SS BLACK BLADE BG

 Értéke: 29 958 FT

 1. Bergner Black Blade 6 darabos kés ajándékcsomag, melynek tartalma:
 • HÁMOZÓ KÉS 75CM SS BLACK BLADE BG
 • SZELETELŐ KÉS 12.5CM SS BLACK BLADE BG
 • KENYÉRVÁGÓ KÉS 20CM SS BLACK BLADE BG
 • KONYHAKÉS 20CM SS BLACK BLADE BG
 • SANTOKU KÉS 17.5CM SS BLACK BLADE BG
 • SÉF KÉS 20CM SS BLACK BLADE BG

 Értéke: 29 958 FT

 

 1. Bergner Black Blade 6 darabos kés ajándékcsomag, melynek tartalma:
 • HÁMOZÓ KÉS 75CM SS BLACK BLADE BG
 • SZELETELŐ KÉS 12.5CM SS BLACK BLADE BG
 • KENYÉRVÁGÓ KÉS 20CM SS BLACK BLADE BG
 • KONYHAKÉS 20CM SS BLACK BLADE BG
 • SANTOKU KÉS 17.5CM SS BLACK BLADE BG
 • SÉF KÉS 20CM SS BLACK BLADE BG

 Értéke: 29 958 FT

 1. Serpenyő szett (tartalma: 1 db ALUMINIUM SERPENYŐ TAPADÁSMENTES BEVONATTAL 24X5.0CM  és 1 db GRILL SERPENYŐ 24*24 cm – Értéke: 27 980 Ft
 2. Serpenyő szett (tartalma: 1 db ALUMINIUM SERPENYŐ TAPADÁSMENTES BEVONATTAL 24X5.0CM  és 1 db GRILL SERPENYŐ 24*24 cm – Értéke: 27 980 Ft
 3. Fődíj: BERGNER ajándékcsomag 100 000 Ft értékeben.

 

Sorsolás időpontja:

 1. augusztus 30-án, 15:00 óra

A Lebonyolító valamennyi nyereménytárgy vonatkozásában külön kuponkódot sorsol.

 

A nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a Nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden a Nyeremény Termék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő költség (pl. Nyeremény Termék átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a Nyertest terheli.

 

A nyeremények készpénzre nem átválthatók. A Szervező fenntartja jogát a nyereménytárgyak megváltoztatására!

 

A Lebonyolító a Nyertes kuponkódot honlapján, a www.oil-benzinkutak.hu oldalon, valamint Facebook oldalán (www.facebook.com/OILHungary) is kommunikálja az adott sorsolást követő munkanapon, megemlítve, hogy melyik OIL! töltőállomáson adták ki a nyertes kuponkódot tartalmazó kuponkártyát. A Játék feltételeinek mindenben megfelelő, nyertes kuponkódot tartalmazó kuponkártya birtokosa (Nyertes) a nyereményét a közzétételt követő 4. munkanaptól, a közzétételt követő 30 napon belül veheti át azon a Töltőállomáson, amely a kuponkártya kiadására szolgáló pontgyűjtő füzetet lepecsételte.  Amennyiben a meghatározott időn belül a Nyertes a nyertes kuponkódot tartalmazó kuponkártyát nem mutatja be a fentiekben meghatározott Töltőállomáson, vagy nem veszi át a nyereményét a meghatározott időn belül, vagy nem teljesíti az átvételhez szükséges feltételeket, úgy automatikusan a Tartalék Nyertes jogosult a nyeremény átvételére. Amennyiben a nyereményt ő sem veszi át, vagy nem tesz eleget a vonatkozó feltételeknek, úgy a lebonyolító a második Tartalék Nyertest hirdeti ki nyertesnek.

A Lebonyolítót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a Nyertes azért veszti el jogát nyereményre, mert nem ellenőrizte határidőben a megadott elérhetőségeken, hogy kuponkártyájának kuponkódja kisorsolásra került-e a meghirdetett sorsolásokon.

A Nyertes kuponkártya kódját a Lebonyolító közzéteszi a kezelésében lévő weboldalon: www. oil-benzinkutak.hu, és a Facebook által üzemeltetett, és a Lebonyolító kezelésében lévő a https://www.facebook.com/OILHungary linken található OIL! Hungary Facebook oldalon, amihez a Játékosok a nyereményjátékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak.

 

A Nyertes köteles a kóddal ellátott kuponkártyáját a Nyeremény Termék átvételekor bemutatni.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes.

 1. Egyéb rendelkezések

A Játékosokat a beváltott Promóciós Termékek után adó nem terheli. A Promóciós Termékek pénzre, illetve más termékre nem válthatóak át.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit – ideértve különösen a Promóciós Termékek, Nyeremény Termékek körét, a termékek színét, a termékek teljes fogyasztói árát, a termékek kedvezményes vételárát, a sorsolás feltételeit és időpontját – a Játékosok Töltőállomásokon történő tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan, a szerződő felek és/vagy a Játékosok hozzájárulása nélkül visszavonni.

A Játékban résztvevők részvételükkel – minden külön jognyilatkozat nélkül – automatikusan tudomásul veszik es elfogadják a jelen hivatalos promóciós Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék részleteit jelen Játékszabályzat tartalmazza, amely megtalálható kinyomtatott formában, a Játékban résztvevő, kijelölt Töltőállomásokon, továbbá elektronikusan a www.oil-benzinkutak.hu internetes oldalon a Játék teljes időtartama alatt.

 1. Adatkezelés

 

A Játékra teljes mértékben anonim módon, személyes adatok megadása nélkül kerül sor, így a Játék során személyes adatokat egyik szerződő fél sem kezel. Az e-mail címeket a szervező és lebonyolító a kampány lezárása után megsemmisíti. Azok további tárolásra nem kerülnek, kizárólag a nyereményjáték nyerteseinek értesítésére szolgálnak.

 1. Szavatossági, igényérvényesítés

 

A Promóció ideje alatt az 1. sz. melléklet szerinti Termékekre, illetve a Nyeremény Termékekre azoknak a Töltőállomás által történő átadásától számított 12 hónapig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:171.-6:173 § szakasza és a felsorolt termékekhez minőségi garanciát vállal.

 A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglalt előírásokra illetve határidők betarthatóságára is figyelemmel a Felek megállapodnak, hogy amennyiben valamely vásárló a 2023-as I Tradeing Solutions Kft kampányban szereplő Termékekkel, illetve Nyeremény Termékekkel összefüggésben a kellékszavatossági igény elévülését megelőzően szavatossági igényt érvényesítene a Töltőállomásokon úgy a Terméket, illetve Nyeremény Terméket– az érvényesített igény függvényében – a Töltőállomás jegyzőkönyv felvétele mellett átveszi a vásárlótól és 2023. augusztus 20-ig , azokat eljuttatva a I Tradeing Solutions Kft központi irodájába. A Töltőállomások közreműködőként történő eljárását elfogadja. Az Eladó köteles a kifogásolt Terméket, illetve Nyeremény Terméket az erről történt írásbeli értesítést követően a lehető leghamarabb, de naptári havonta legalább két alkalommal a Raktárban, illetve 2023. április 19-től átvenni.

 

A jótállásnak minden esetben feltétele a vásárlás tényét igazoló számla, illetve a Nyeremény Termékek esetén, a nyerést igazoló kuponkártya, mely tartalmazza a nyertes kuponkódot.  

 

 

Budapest, 2023. április 3.

MABANAFT HUNGARY

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 Budapest, 2022. április 3.

 

MAHAGONY E. S. C. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 Budapest, 2023. április 3.

I Tradeing Solutions Kft

 1. számú melléklet: A Játékban résztvevő Töltőállomások listája

 

Töltőállomás Cím
OIL! Almásfüzítő 2932 Almásfüzitő, hrsz. 020/16
OIL! Bábolna 2943 Bábolna, Ács út 2.
OIL! Baja 6500 Baja, Jánoshalmi út 6.
OIL! Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 129.
OIL! Berhida 8182 Berhida, hrsz. 1784
OIL! Bonyhád 7150 Bonyhád, külterület, hrsz. 067/33
OIL! Budapest 1183 Budapest, Ferihegyi repülőtérre vezető út 2/A.
OIL! Csorna 9300 Csorna, Soproni út 66/K.
OIL! Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Aranyvölgyi utca 6. (Tesco parkoló)
OIL! Dunavarsány 2336 Dunavarsány, Nagyvarsányi utca 155.
OIL! Eger 3300 Eger, Sas út 94.
OIL! Erdőkertes 2113 Erdőkertes,Fő út 234.
OIL! Fertőszéplak 9436 Fertőszéplak, Nagy Lajos utca 87.
OIL! Fót 2151 Fót, Keleti Márton utca 7/A.
OIL! Füzesabony 3390 Füzesabony, 33. sz. Főút hrsz. 0197/6
OIL! Gyöngyös 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 9.
OIL! Győr 9028 Győr, Régi Veszprémi út 4.
OIL! Győr Vas Gereben 9022 Győr, Vas Gereben utca 6.
OIL! Győr-Adyváros 9023 Győr, Bán Aladár utca 3.
OIL! Gyula 5700 Gyula, Csabai út 3.
OIL! Halmaj 3842 Halmaj, 3-as főút hrsz. 022/5
OIL! Hatvan 3000 Hatvan, Bercsényi út 76.
OIL! Kiskunfélegyháza 6100 Kiskunfélegyháza, E5-ös főút, 108-as km hrsz. 0344/33
OIL! Hort 3014 Hort, Kossuth út 198
OIL! Kisszállás 6421 Kisszállás, Külterület hrsz.: 0403/28
OIL! Komárom 2900 Komárom, Ácsi út 84.
OIL! Levél 9221 Levél, József Attila utca 1.
OIL! Maglód 2234 Maglód, Liszt Ferenc utca 6/A.
OIL! Mezőfalva 2422 Mezőfalva, Kisfaludy Károly utca hrsz. 408/2/A
OIL! Mórahalom 6782 Mórahalom, Röszkei út 40.
OIL! Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai út 42.
OIL! Nagyigmánd 2942 Nagyigmánd, József Attila utca hrsz. 965/12 (Szákszendi elágazás)
OIL! Nagyvenyim 2421 Nagyvenyim, Fő út 18/1.
OIL! Pápa 8500 Pápa, Külső Veszprémi út 75.
OIL! Petőháza 9443 Petőháza, hrsz. 269/115
OIL! Sóskút 2038 Sóskút, Ipari Park
OIL! Szalkszentmárton 6086 Szalkszentmárton, külterület hrsz. 06/8
OIL! Szeged 1 6728 Szeged, Back Bernát utca 6.
OIL! Szeged 2 6728 Szeged, Fonógyári út 18.
OIL! Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Zámoly utca hrsz. 02022/6
OIL! Szentes 6600 Szentes, Alsórét 258.
OIL! Szigethalom 2315 Szigethalom, Mű út 222.
OIL! Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 45.
OIL! Sződliget 2133 Sződliget, 2-es főút 27,64 km külterület hrsz. 076/19
OIL! Szolnok 5000 Szolnok, Indóház utca 8/A
OIL! Táborfalva 2381 Táborfalva, Kecskeméti út 4/A
OIL! Tét 9100 Tét, Győri utca hrsz. 184/5
OIL! Tiszafüred 5350 Tiszafüred, Igari út 0424/11 hrsz.
OIL! Tótkomlós 5940 Tótkomlós, Széchenyi út hrsz. 1053/3
OIL! Zirc 8420 Zirc, Állomás utca 5.
 1. számú melléklet: A Játék időtartama alatt megvásárolható Promóciós Termékek
Cikkszám Megnevezés Szükséges pont Akciós Kapány ár (bruttó) Normál Fogy.ár (bruttó) Biztosított kedvezmény
BG-8771 HÁMOZÓ KÉS  pengehossz: 8.75CM BERGNER BLACK BLADE 5              1,990 Ft          3,999 Ft 50%
BG-8772 SZELETELŐ KÉS pengehossz:12.5CM BERGNER BLACK BLADE 5              1,990 Ft          3,999 Ft 50%
BG-8774 KENYÉRVÁGÓ KÉS pengehossz:20CM BERGNER BLACK BLADE 10              2,990 Ft          4,990 Ft 40%
BG-8775 KONYHAKÉS pengehossz:20CM BERGNER BLACK BLADE 10              2,990 Ft          4,990 Ft 40%
BG-8776 SANTOKU KÉS pengehossz:17.5CM BERGNER BLACK BLADE 10              2,990 Ft          5,990 Ft 50%
BG-8777 SÉF KÉS pengehossz: 20CM BERGNER BLACK BLADE 10              3,250 Ft          5,990 Ft 46%
SG-7330 KONYHAI FOGÓ 30.5CM SS EXPERT SG 5              1,690 Ft          2,990 Ft 43%
SG-4701 ÉTELTÁROLÓ FEDŐVEL 640ML boroszilikát üvegből 5              1,690 Ft          2,990 Ft 43%
SG-4702 ÉTELTÁROLÓ FEDŐVEL 1040ML boroszilikát üvegből 5              1,990 Ft          3,690 Ft 46%
SG-4700 ÉTELTÁROLÓ FEDŐVEL  370ML boroszilikát üvegből 5              1,290 Ft          1,990 Ft 35%
SG-6946 ALUMINIUM SERPENYŐ TAPADÁSMENTES BEVONATTAL 24X5.0CM 10              5,990 Ft        12,990 Ft 54%
SG-1101 GRILL SERPENYŐ 24*24 cm behajtható fogantyúval 10              6,990 Ft        11,990 Ft 42%
 1. számú melléklet
  1. Ételtároló készlet (370 ml, 640 ml és 1040 ml- es kiszerelésben Értéke: 8670 FT
  2. Ételtároló készlet (370 ml, 640 ml és 1040 ml- es kiszerelésben Értéke: 8670 FT
  3. Ételtároló készlet (370 ml, 640 ml és 1040 ml- es kiszerelésben Értéke: 8670 FT
  4. Ételtároló készlet (370 ml, 640 ml és 1040 ml- es kiszerelésben Értéke: 8670 FT
  5. Bergner Black Blade 6 darabos kés ajándékcsomag, melynek tartalma:
 • HÁMOZÓ KÉS 75CM SS BLACK BLADE BG
 • SZELETELŐ KÉS 12.5CM SS BLACK BLADE BG
 • KENYÉRVÁGÓ KÉS 20CM SS BLACK BLADE BG
 • KONYHAKÉS 20CM SS BLACK BLADE BG
 • SANTOKU KÉS 17.5CM SS BLACK BLADE BG
 • SÉF KÉS 20CM SS BLACK BLADE BG

 Értéke: 29 958 FT

 

 1. Bergner Black Blade 6 darabos kés ajándékcsomag, melynek tartalma:
 • HÁMOZÓ KÉS 75CM SS BLACK BLADE BG
 • SZELETELŐ KÉS 12.5CM SS BLACK BLADE BG
 • KENYÉRVÁGÓ KÉS 20CM SS BLACK BLADE BG
 • KONYHAKÉS 20CM SS BLACK BLADE BG
 • SANTOKU KÉS 17.5CM SS BLACK BLADE BG
 • SÉF KÉS 20CM SS BLACK BLADE BG

 Értéke: 29 958 FT

 

 1. Bergner Black Blade 6 darabos kés ajándékcsomag, melynek tartalma:
 • HÁMOZÓ KÉS 75CM SS BLACK BLADE BG
 • SZELETELŐ KÉS 12.5CM SS BLACK BLADE BG
 • KENYÉRVÁGÓ KÉS 20CM SS BLACK BLADE BG
 • KONYHAKÉS 20CM SS BLACK BLADE BG
 • SANTOKU KÉS 17.5CM SS BLACK BLADE BG
 • SÉF KÉS 20CM SS BLACK BLADE BG

 Értéke: 29 958 FT

 1. Serpenyő szett (tartalma: 1 db ALUMINIUM SERPENYŐ TAPADÁSMENTES BEVONATTAL 24X5.0CM  és 1 db GRILL SERPENYŐ 24*24 cm – Értéke: 27 980 Ft
 2. Serpenyő szett (tartalma: 1 db ALUMINIUM SERPENYŐ TAPADÁSMENTES BEVONATTAL 24X5.0CM  és 1 db GRILL SERPENYŐ 24*24 cm – Értéke: 27 980 Ft
 3. Fődíj: BERGNER ajándékcsomag 100 000 Ft értékeben.

 

Sorsolás:

 1. augusztus 30. 15.00 óra